fbpx

שחייה

כל שחיין מכיר את הרגע הזה – אתה נמצא בחדר הצבות לקראת המשחה העיקרי שלך. זאת תחרות מטרה אליה התכוננת במשך כמה חודשים. לידך נמצא היריב שלך והוא נראה רגוע ובעל ביטחון. ופתאום הלחץ עולה, חולשה משתלטת על הגוף, הבטן "מתהפכת", ואתה חושש שלא יהיה לך את הכוח בכדי לשחות בצורה טובה. הראש מתחיל לחשוב שטויות, ואתה מרגיש שכל מה שתכננת למשחה נמחק לך מהזיכרון. וכאן עולה השאלה – האם אתה יודע מה לעשות ברגע הזה? האם אתה יודע כיצד להחזיר את עצמך לרמת ריכוז ולהכנה נכונה לקראת המשחה.

שחייה הינו ענף ספורט ייחודי בכך שאתה נדרש להביא את עצמך בשיא הכוח הפיזי והמנטלי ברגע מסויים כדי להוציא לפועל את מה "שהכנסת לגוף" במהלך כל ההכנה. במקרים רבים הכנה טובה מביאה את השחיין במוכנות פיזית וטכנית לרגע האמת, אולם אם לא יידע להתרכז פנימה לביצוע, ויהיה מוטרד מדברים חיצוניים הוא עלול להגיע מותש מבחינה מנטלית למקפצה. במקרה זה יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי להוציא לפועל את היכולת שלו, לשבור שיא אישי ולסיים במקום אליו כיוון.

ייעוץ מנטלי, אימון מנטלי, פסיכולוג ספורט

אתגרים אלו דורשים הכנה מדוייקת ליום התחרות – השחיינים צריכים לדעת כיצד הם מכינים עצמם למשחה באותו יום, מה עושים בשעות שלפני, וגם בדקות שלפני הקפיצה למים. יש שחיינים שבמצבים אלו צריכים להתנתק מסביבתם, לעצום עיניים ולדמיין עצמם בתוך המשחה, לאחרים יעזור לחזור על הדגשים הטכניים ולאחרים יעזור פשוט לשמוע מוזיקה.

מעבר לכך, הם צריכים לדעת כיצד להתמודד במהלך המשחה – מול יריב שפותח חזק, מול יריב שפתאום סוגר את הפער ומתקרב אליהם, וכיצד להתרכז במהלך המשחה בדגשים הטכניים אותם עליהם לבצע (זווית הכניסה של היד למים, הגריפה, טווח התנועה, וכו'). בנוסף, לאור העובדה שלרוב שוחים מספר משחים בכל תחרות ישנה חשיבות לאופן בו מתמודדים לאחר משחה טוב יותר או לאחר משחה פחות טוב.

אתגר נוסף עימו מתמודדים שחיינים הינו השעות הארוכות של האימונים, הצורך להתמיד לאורך תקופה ארוכה, לקום מוקדם בבוקר, ולשלב את השחיה עם הדרישות של בית הספר. גם כאן הסיוע של איש מקצוע בתחום המנטאלי הוא קריטי בוויסות העומסים והלחצים בכדי להצליח להביא אותם בשיא הכוח ולא שחוקים לרגע האמת.

אצלנו ב MENTAL JUMP אנשי מקצוע שמכירים את ענף השחייה לעומקו, לא רק ברמה התאורטית אלא בעיקר ברמה הפרקטית, בעלי ניסיון רב ומוכח בליווי ספורטאים וסיוע להתמודדות שלהם מבחינה מנטלית לאורך העונה ובזמן תחרויות המטרה. נשמח להציע את הסיוע והעזרה, הן לספורטאים, הן למאמנים והן להורים לספורטאים בענפים אלו.

דילוג לתוכן