fbpx

שייט וגלישה

ממלכת אי הוודאות הינה ההגדרה לפסיכולוגיה של השייט והגלישה. מאחר וענפי ספורט אלה מתנהלים בהתאם לתנאי מזג האוויר, מסלול השיוט אינו קבוע ואף יכול להשתנות באמצע, הים אינו קרקע יציבה, הציוד וכיוון המפרשים משתנה וכפועל יוצא גם האסטרטגיה, הטקטיקה, הטכניקה והיכולות הפיזיות עשויות להשתנות לאורך השיוט. כמו כן, לכל גולש העדפה לתנאים מסויימים בים ועם זאת חשוב שיידע לבוא עם ביטחון גם לתנאים שפחות נוחים לו, ויתכונן אליהם היטב.

ייעוץ מנטלי, אימון מנטלי, פסיכולוג ספורט

מציאות זו דורשת מהספורטאים לפתח תחושת מסוגלות עצמית (אמונה ביכולות) גבוהה המושתתת על יכולת התאמה לשינויים בכל רגע של השיוט ולאורך סדרת השיוטים. כמו כן, שיטת ספירת הנקודות (מיקום הספורטאי בשיוט מהווה את מספר הנקודות אותם צבר, כשבעל הניקוד הנמוך ביותר בסיכום סידרת השיוטים מנצח), מהווה אתגר מנטלי משמעותי. זאת מאחר שהשייט "סוחב" אתו שיוט לא טוב מהיום הראשון עד היום האחרון. עובדה זו מחייבת את השייטים והגולשים להציג את רמת השייט הטובה ביותר שלהם לאורך כל התחרות שנערכת כחמישה עד שישה ימים. לשם כך היכולות המנטליות הנדרשות כוללות ריכוז ויכולת עיבוד של כמות משתנים גדולה, יכולת קבלת החלטות בתנאי אי וודאות, ואולי האתגר המשמעותי ביותר זו התמודדות עם טעויות, חלקן באשמת השייט/גולש והשאר כתוצאה מהשינויים הסיסטמתיים במזג האוויר. טעויות אלו, שהן נחלתם של כל המתחרים, דורשות חוסן מנטלי על מנת להתמודד עם רגעי השפל במהלך השיוטים. החוסן יתבטא בשמירה על חשיבה חיובית, חדה ובהירה כך שהשפעת הטעויות יצטמצמו למינימום.

ישנם הבדלים רבים ביכולות הנדרשות מהספורטאים בענפי השייט השונים (סירות יחיד וזוגיות, גלשנים). ברמה המנטלית אורך השיוט יהווה משתנה משמעותי, כאשר אורכו של מקצה גלישה יהיה 15 דק' לעומת 50 דק' של מקצי הסירות כגון 470 או לייזר. כמוזכר למעלה, טעויות בקבלת החלטות הינה נחלתם של כל המתחרים. עם זאת, בשיוט קצר יש פחות מקום לטעויות מה שמחייב את הגולשים להיות הרבה יותר מדויקים. לעומתם מהשייטים נדרש לשמור על רמת ערנות גבוהה לאורך כמעט שעה, שכן יש יותר מקום לטעויות ויחד עם זאת זיהוי וניצול הזדמנויות לשפר מיקום לאורך השיוט. נזכיר שרק בין השיוטים המאמן יכול לתת עזרה או משוב לספורטאי, אך מרגע הזינוק ועד הסיום, נאסר סיוע חיצוני כלשהו.

לסיכום, כדי להצליח על השייט/גולש להיות בעל יכולות וחוסן מנטלי גבוה שתביא לידי מימוש את אומנות התחרות בתנאי אי הוודאות, בשילוב עם היכולות הטכניות והפיסית אותם פיתח במהלך האימונים.

דילוג לתוכן