fbpx

סייף

..אם מסתכלים על סייף במשקפיים 'פנימיים', מעבר לטכניקה, אפשר להרגיש שמתקיימת מעין שיחה בין שניים. אחד אומר משהו, למשל: 'ומה אם אתקיף אותך?' – והשני עונה: 'אז אברח ממך', או אולי – 'אחסום' או 'אתקיף אותך חזרה'. יכולת מנטלית זו לנהל דיאלוגים מתבלטת בסייף, בהשוואה לאומנויות לחימה אחרות, מאחר ומדובר במקצוע לחימה מעודן יותר, בו כוח ואתלטיות חשובים אך אינם כה קריטיים כמו המנטליות*. שיחה ברמת תחכום גבוהה יותר תכלול גם ניסיונות להטעות ולהפתיע את היריב: 'להגיד' כאילו משהו אחד אבל להתכוון באמת למשהו אחר. ואכן, הסייף מכונה לעיתים: שחמט בפעולה. אם יודעים לנהל את השיחות האלה בחכמה, יודעים לדבר אבל גם להקשיב, במהירות ובתחכום, ניתן לתרגם אותן למהלכים מנצחים, לעיתים רבות תוך שימוש בעצמה מתונה בלבד.

ייעוץ מנטלי, אימון מנטלי, פסיכולוג ספורט

..אם מסתכלים על סייף במשקפיים 'פנימיים', מעבר לטכניקה, אפשר להרגיש שמתקיימת מעין שיחה בין שניים. אחד אומר משהו, למשל: 'ומה אם אתקיף אותך?' – והשני עונה: 'אז אברח ממך', או אולי – 'אחסום' או 'אתקיף אותך חזרה'. יכולת מנטלית זו לנהל דיאלוגים מתבלטת בסייף, בהשוואה לאומנויות לחימה אחרות, מאחר ומדובר במקצוע לחימה מעודן יותר, בו כוח ואתלטיות חשובים אך אינם כה קריטיים כמו המנטליות*. שיחה ברמת תחכום גבוהה יותר תכלול גם ניסיונות להטעות ולהפתיע את היריב: 'להגיד' כאילו משהו אחד אבל להתכוון באמת למשהו אחר. ואכן, הסייף מכונה לעיתים: שחמט בפעולה. אם יודעים לנהל את השיחות האלה בחכמה, יודעים לדבר אבל גם להקשיב, במהירות ובתחכום, ניתן לתרגם אותן למהלכים מנצחים, לעיתים רבות תוך שימוש בעצמה מתונה בלבד.

גם אם הסייף רכש מגוון כלים להתקיף ולהגן ('המילים'), כדי לקיים 'שיחה' דינמית לאורך קרב, שיכול להמשך עד 9 דקות נטו, עליו לשאוף להיות במצב של ריכוז לא מאומץ, גמישות רגשית ופתיחות ללמידה מהירה. לשם כך הוא צריך לפתח בעצמו: מודעות לנטיות הטבעיות שלו בהתמודדות עם אחרים, פתיחות למצבים רגשיים מגוונים העשויים להתעורר במהלך 'השיחות' בקרבות, מבלי להיבהל מהם (פחד, בטחון-יתר, זלזול ביריב, שאננות, ייאוש ועוד..), ניתור/בקרה של המצב הפסיכולוגי המשתנה שלו בקרב, ויכולת לחזור ממצב פסיכולוגי המפריע לו – למצב המיטבי עבורו. ללא יכולות כאלו הוא יהיה תלוי בתגובות האוטומטיות שלו, והיתרון יעבור ליריב מתוחכם יותר.

לדוגמה, נחשוב על סייף המזהה בעצמו פחד כשיריב 'מדבר' בתוקפנות. אם אותו סייף נוטה להגיב לפחד בתוקפנות נגדית, תגובה שאיננה אפקטיבית במצבים רבים, עליו לדעת להתמודד עם הפחד כך שיוכל להגיב בדרך המתאימה ביותר. דרך זו עשויה להשתנות מקרב לקרב ומיריב ליריב, גמישות שתהיה אפשרית רק אם הסייף לא יהיה לכוד באפשרות יחידה של מתקפה.

כדי להגיע לרמה כזו של 'שיחה גמישה ומשוכללת', על הסייף להיות נכון להכיר את עצמו היטב, לטפח את אזורי החוסן הטבעיים שלו ולעבוד על אזורי הרגישות באותן שיחות המתפתחות בקרבות. אין תגובה שתמיד נכונה, אין כמעט 'שיחה' שדומה לחברתה – והיכולת לפתיחות ולגמישות פסיכולוגיות – בהתאמה לאישיות של כל אחד, היא מפתח מרכזי ביכולת להצליח.

*הסייפים מוגנים בחליפות, אין מגע גופני ישיר והנקודות הן תוצאה של דקירות קלות מחרבות הנעשות ממרחק.

(נכתב ע״י ד״ר אורי מובשוביץ הפסיכולוג של נבחרת הסייף האולימפית)

דילוג לתוכן