fbpx

כדורעף

כדורעף הוא משחק הכדור הקבוצתי היחיד שאין בו מגע פיזי בין שחקני הקבוצות היריבות, לכן קשה לפעמים לפרוק אנרגיה שלילית, תסכול או אגרסיביות. המגע היחיד נעשה בתוך הקבוצה בין הנקודות כשמריעים ומתחבקים יחד. החיבוק משמש מנגנון ליצירת אנרגיה חיובית והתלהבות, גורמים חשובים להצלחה. בכדורעף התלות של היחיד בחברים לקבוצה גבוהה ביותר, ולכן נדרשת עבודה מעמיקה סביב עניין התיאום והתקשורת על כל היבטיה (מילולית, סימוני ידיים, מבטים, שפת גוף ועוד). כחלק מהיותו משחק מאד קבוצתי חייב היחיד להבין כי לא הכל בשליטתו.

הכדורעף מתנהל על מגרש קטן יחסית עם הרבה עצירות בין נקודה לנקודה מה שמאפשר תקשורת מידית בין כל השחקנים בקבוצה ויכולת השפעה גדולה של המאמן שיושב קרוב מאד תוך כדי משחק (בשונה מאד מכדורגל). הקרבה המידית של כל השחקנים יכולה לייצר לפעמים לחצים מיותרים בגלל שכולם מרגישים את כולם בזמן אמת.

בכדורעף אסור להחזיק את הכדור וזה דורש קבלת החלטות מהירה ויכולת להבין ולחזות מהלכים צפויים. חוסר היכולת להחזיק בכדור מייצר גם חוסר יכולת לשלוט בקצב המשחק. הקבוצה אינה יכולה "להחזיק בכדור" ובכך לעצור מומנטום או לתסכל את הקבוצה השנייה, (בשונה מכדורגל או כדורסל). כפועל יוצא, שחקן אחד אינו יכול לקחת על עצמו את כל המשחק, כלומר לכדרר עד מצב בעיטה או זריקה, הקבוצה חייבת לעבוד עבור שחקן שרוצה לקחת על עצמו יותר אחריות.

ייעוץ מנטלי, אימון מנטלי, פסיכולוג ספורט

כדורעף הוא משחק הכדור הקבוצתי היחיד שאין בו מגע פיזי בין שחקני הקבוצות היריבות, לכן קשה לפעמים לפרוק אנרגיה שלילית, תסכול או אגרסיביות. המגע היחיד נעשה בתוך הקבוצה בין הנקודות כשמריעים ומתחבקים יחד. החיבוק משמש מנגנון ליצירת אנרגיה חיובית והתלהבות, גורמים חשובים להצלחה. בכדורעף התלות של היחיד בחברים לקבוצה גבוהה ביותר, ולכן נדרשת עבודה מעמיקה סביב עניין התיאום והתקשורת על כל היבטיה (מילולית, סימוני ידיים, מבטים, שפת גוף ועוד). כחלק מהיותו משחק מאד קבוצתי חייב היחיד להבין כי לא הכל בשליטתו.

הכדורעף מתנהל על מגרש קטן יחסית עם הרבה עצירות בין נקודה לנקודה מה שמאפשר תקשורת מידית בין כל השחקנים בקבוצה ויכולת השפעה גדולה של המאמן שיושב קרוב מאד תוך כדי משחק (בשונה מאד מכדורגל). הקרבה המידית של כל השחקנים יכולה לייצר לפעמים לחצים מיותרים בגלל שכולם מרגישים את כולם בזמן אמת.

בכדורעף אסור להחזיק את הכדור וזה דורש קבלת החלטות מהירה ויכולת להבין ולחזות מהלכים צפויים. חוסר היכולת להחזיק בכדור מייצר גם חוסר יכולת לשלוט בקצב המשחק. הקבוצה אינה יכולה "להחזיק בכדור" ובכך לעצור מומנטום או לתסכל את הקבוצה השנייה, (בשונה מכדורגל או כדורסל). כפועל יוצא, שחקן אחד אינו יכול לקחת על עצמו את כל המשחק, כלומר לכדרר עד מצב בעיטה או זריקה, הקבוצה חייבת לעבוד עבור שחקן שרוצה לקחת על עצמו יותר אחריות.

במשחק הכדורעף כל טעות נספרת כנקודה לצד היריב. כלומר, קיים מרדף תמידי אחר משחק נקי מטעויות, דבר שמעלה רמות לחץ. על השחקן לשלוט במגוון מכות (חבטות) ברמה טובה, שכן טעות בביצוע הטכני יכולה להוות עבירה, או להעיף את הכדור למקום לא רצוי מה שמייצר לחץ סביב איכות הביצוע ושלמות הטכניקה

המשחק אינו תחום בזמן אלא מבוסס מערכות כמו טניס ומאפשר לנצח גם בפיגור של 2 מערכות (להבדיל ממשחקים אחרים שקשה בהם לסגור פערים או לעשות מהפכים). התפקידים במשחק הכדורעף הם מאד ברורים עם מעט שונות והרבה התמקצעות בפעולה ספציפית. יש מגיש, מנחית וקבלן ונדיר ששחקן יעשה משהו אחר מחוץ להגדרת תפקידו.

אלמנט קבלת מכת הפתיחה הוא מרכיב מנטלי בפני עצמו, ודומה לחבטת ההחזרה של הסרב בטניס. באין קבלה איכותית, קשה לייצר התקפה טובה. על הקבלן מופעלים לחצים מתוך הקבוצה אשר מצפה ממנו להחזיק משחק קבלה יציב על מנת שהקבוצה תוכל לתפקד וגם מהקבוצה היריבה שבוחרת להוציא עליו את כל מכות הפתיחה ולנסות לשבור אותו.

דילוג לתוכן